Tool

/Tool

Test Znajomości Języka Chińskiego (HSK – Hanyu Shuiping Kaoshi) No ratings yet.

2018-09-18T13:04:56+00:00

Krajowy, zestandaryzowany test języka chińskiego zaprojektowany i opracowany przez Centrum Języka i Kultury Pekińskiej w celu oceny znajomości języka chińskiego przez osoby nie będące native speakerami (włączając obcokrajowców, Chińczyków [...]

Test Znajomości Języka Chińskiego (HSK – Hanyu Shuiping Kaoshi)No ratings yet.2018-09-18T13:04:56+00:00

Licencja Pilota Wycieczek 4/5 (1)

2018-09-18T13:04:56+00:00

Licencja Pilota Wycieczek potwierdza wiedzę i umiejętności przewodników i osób pracujących w turystyce. Jest wydawany przez Polską Izbę Turystyki. Kandydaci muszą zdać egzamin obejmujący dwie części: test teoretyczny i [...]

Licencja Pilota Wycieczek 4/5(1)2018-09-18T13:04:56+00:00

Certyfikat Specjalisty w dziedzinie mikrobiologii medycznej i epidemiologii zakażeń No ratings yet.

2018-09-18T13:04:56+00:00

Certyfikat potwierdzający, że określony program nauczania został ukończony, a zdobyta wiedza została potwierdzona poprzez egzamin ustny. Warunkiem przyznania certyfikatu jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu ustnego przeprowadzonego przed komisją [...]

Certyfikat Specjalisty w dziedzinie mikrobiologii medycznej i epidemiologii zakażeńNo ratings yet.2018-09-18T13:04:56+00:00

Certyfikat znajomości języka włoskiego (CELI) No ratings yet.

2018-09-18T13:04:56+00:00

CELI to zestandaryzowana międzynarodowo kwalifikacja języka włoskiego przeznaczona dla obcokrajowców chcących potwierdzić płynną znajomośc języka. Jest on oferowany przez Uniwersytet w Perugii i uznawany za oficjalne potwierdzenie kompetencji językowych, [...]

Certyfikat znajomości języka włoskiego (CELI)No ratings yet.2018-09-18T13:04:56+00:00

Certyfikat Homeopatii No ratings yet.

2018-09-18T13:04:56+00:00

Certyfikat przyznawany przez Certyfikowaną Fundację Homeopatii (Homeopathy Certificate Foundation). Certyfikat koncentruje się na tej części wiedzy, która jest akceptowana przez wszystkie szkoły homeopatyczne. Na egzaminie potwierdzana jest wiedza homeopatyczna [...]

Certyfikat HomeopatiiNo ratings yet.2018-09-18T13:04:56+00:00

ECTS No ratings yet.

2018-09-18T13:04:56+00:00

Europejski System Transferu Punktów daje studentom możliwość zdobycia punktów poprzez rozpoznanie efektów ksztalcenia pozaformalnego i nieformalnego. Zazwyczaj po zdaniu specjalnego egzaminu studenci mogą zostać zwolnieni z odpowiedniego modułu programu. [...]

ECTSNo ratings yet.2018-09-18T13:04:56+00:00

Centrum Oceny No ratings yet.

2018-09-18T13:04:56+00:00

Centrum oceny jest procesem, podczas którego ocenia się kandydatów, w celu określenia ich przydatności do określonych rodzajów zatrudnienia, zwłaszcza na szczeblu kierownictwa lub dowództwa wojskowego. Osobowość i predyspozycje kandydatów [...]

Centrum OcenyNo ratings yet.2018-09-18T13:04:56+00:00
Load More Posts