RECOVEU

//RECOVEU
Přidejte nový nástroj pro překlady

RECOVEU

RECOVEU

Vzdělávání dospělých je kritickým faktorem v sociální re-integraci zotavujících se uživatelů drog. V Evropě se však národní plány sociálních začleňování obvykle nezabývají vzdělávacími potřebami zotavujících se uživatelů drog. Projekt RECOVEU, v spolupráci s dalšími pěti partnerskými evropskými projekty, je zaměřen na rozvoj dostupného vzdělávacího kurzu, který by pomohl dospělým studentům s drogovou minulostí v přípravě na vysokou školu nebo univerzitu

„Naším cílem bylo překonat specifické překážky, kterým čelí sociálně znevýhodnění zotavující se uživatelé drog. Jelikož ukončují školní docházku dříve, mívají často problémy s učením s tendencí být nezaměstnaní, problém se špatným tělesným a duševním zdravým, a záznam v trestním registru. Taková skupina je situačně izolovaná, je silně stigmatizovaná a postrádá jakékoliv očekávání, pokud se jedná o jejich hodnotu nebo schopnosti,“ vysvětluje Gerry McAleenan.

Projekt zohledňoval specifické překážky, kterým čelí sociálně znevýhodnění zotavující se uživatelé drog, jako je předčasné ukončení školní docházky, vězení, nezaměstnanost, špatné tělesné a duševní zdraví. Byl založen na rozsáhlých konzultacích jak s pedagogy, tak se studenty, aby bylo jisté, že program splňuje potřeby těchto nových studentů.

Přineslo to taky několik výzev. Jednou z nich bylo spojit se lidmi, kteří měli malou sebeúctu nebo sebekontrolu. Partneři identifikovali mnoho obav, které tuto skupina lidí sužuje ve spojení s návratem k vzdělání. Patří k nim absence péče o děti, cestovní náklady a problémy s učením.

„Zjistili jsme, že vhodné prostředí, vyškolení empatický personál a „domácí pravidla“ chování jsou důležité pro podporování zotavujících se uživatelů drog k navrácení spět k studiu.
Vzdělávání jako význam pro sociální reintegraci.

Projekt využil takzvaný přístup k navrácení kapitálu, který kombinuje sociální, fyzické, lidské a kulturní elementy procesu obnovy.

„Naším cílem v RECOVEU bylo uplatňovat přístup k navrácení kapitálu k rozvoji dostupnosti k vzdělávacím kurzům jako prostředku k budování vzdělávacího kapitálu člověka v naději, že výsledkem bude opětovné sociální začlenění“ říká Gerry McAleenan.

Základním pilířem projektu bylo vytvoření atraktivních a dostupných nástrojů pro studenty. Jedná se o Přístup k vzdělávacím kurzům a Balíček obsahující pět modulů, od digitální gramotnosti až po modul školení školitelů (train-the-trainer).

Metodologický proces byl jedinečný, včetně přezkumu politiky o zotavení a vzdělávání dospělých, zkoumání koncepční teorie kapitálu zotavení, přezkoumání hodnotících technik v literatuře, jakož i zavádění zúčastněných stran a mezinárodní konference.

„Použití principů zotavení pro získání „buy-in“ z této skupiny těžko dosažitelných studentů je důležité, stejně jako navrhování kurzu kolem sebeidentifikovatelných potřeb zotavujících se lidí, nikoliv potřeb poskytovatelů vzdělání,“ říká Gerry McAleenan.

„Hnutí pro zotavení roste rychle po celém světě. Zajištění přístupu k vzdělávacímu kurzu v rámci rámce zotavení zvyšuje pravděpodobnost úspěšného a opětovného začlenění bývalých uživatelů drog do společnosti, což prospívá společnosti jako takové.

Please rate this tool


2018-09-18T12:55:32+00:00

Details

Type of Tool:

Testy a kontroly

Areas of Interests:

Péče, Veřejná služba, komunikace, Digitální gramotnost, Výpadky, Zdravotní péče, Informální učení, Instruktor, Klíčové kompetence, Rehabilitace, Sebehodnocení, Sociální integrace

VINA Target Group:

Plánování validace/dospělí

Definition of Tools:

C - Oficiální Validace

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Anglicky, Řecky, Italsky, jiné

Link Tool:

> First Link


Recommendations