TIME@net (Nadnárodní síť podporující inovativní modely ve vzdělávání, učení a začleňování do pracovního prostředí)

//TIME@net (Nadnárodní síť podporující inovativní modely ve vzdělávání, učení a začleňování do pracovního prostředí)
Přidejte nový nástroj pro překlady

TIME@net (Nadnárodní síť podporující inovativní modely ve vzdělávání, učení a začleňování do pracovního prostředí)

TIME@net (Nadnárodní síť podporující inovativní modely ve vzdělávání, učení a začleňování do pracovního prostředí)

Pro získání většího dopadu projekt TIME@Net (Nadnárodní síť podporující inovativní modely ve vzdělávání, učení a začleňování do pracovního prostředí) zahrnul do svého konsorcia veřejné i soukromé instituce v oblasti vzdělávání, sociální práce, odborné přípravy, výzkumu a začleňování do pracovního prostředí.

Metodologie využila rozmanitost partnerských projektů. Multidisciplinární přístup zahrnoval vědecký výzkum a akční výzkum, sociální a vzdělávací sektor, umístnění do zaměstnání, vzdělávání a odborní přípravu, marketing a obchod.

Projekt byl zaměřen na vytvoření testování modelu pilotního kurzu pro vzdělávací agentury a pracovníky pro začleňování do pracovního prostředí, a na rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Konsorcium vyvinulo manuální a kurzový model pro rozvoj kompetencí personálu odborného vzdělávání a začlenění personálního sektoru, permanentní online platformu pro společnou reflexi a spolupráci s EU, jakož i plány odborné přípravy a zapojení do pracovního prostředí.

Projekt byl úspěšný při posílení studentů. Prostřednictvím modelů vyvinutých v rámci projektu a zapojení firem do začleňování osob se zdravotným postižením, jakož i podpory způsobilosti pro odborníky, by měl mýt projekt dlouhodobý dopad.

Projekt pomohl zvýšit zaměstnanecké příležitosti a možnosti začlenění, zlepšit kvalitu života účastníků a podpořil aktivní občanskou participaci.

Please rate this tool


2018-09-18T12:55:32+00:00

Details

Type of Tool:

Testy a kontroly

Areas of Interests:

Péče, Zdravotní péče, Informální učení, instruktor, Neformální učení, Výukové dovednosti, Mladí lidé

VINA Target Group:

Plánování validace/dospělí

Definition of Tools:

C - Oficiální Validace

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Anglicky, Italsky, Španělsky, Francouzsky, jiné

Link Tool:

> First Link


Recommendations