Odborný jazyk pro péči a nové možnosti pro migranty (V.O.L.C.A.N.O.)

//Odborný jazyk pro péči a nové možnosti pro migranty (V.O.L.C.A.N.O.)
Přidejte nový nástroj pro překlady

Odborný jazyk pro péči a nové možnosti pro migranty (V.O.L.C.A.N.O.)

Odborný jazyk pro péči a nové možnosti pro migranty (V.O.L.C.A.N.O.)

Aktivity zahrnovaly poskytování jazykové úrovně, testování dovedností a kompetencí, odborné jazykové kurzy a praktickou zkušenost. Celkovým účelem je prokázat, že lidé s nižším jazykovým stupněm můžou být zaměstnáni v tomto odvětví, reagovat na rostoucí rozdíl v dovednostech v Evropě, který existuje při nižší úrovni zdravotní péče, a využít pracovní příležitosti v odvětí, které otevřely novou cestu k zaměstnání pro lidi ze zámoří.

Projekt začal sestavováním demografických informací jako základny pro plánování výukových materiálů a kurzů. Pak byla vyvinuta sada nástrojů, která pokrývala klíčové kompetence potřebné pro práci ve zdravotní a sociální péči. Nakonec 3. a 4. etapa zahrnovala vytvoření odborného jazykového učebního plánu, materiálů a příručky pro realizaci učebních osnov. Projekt tak zahrnuje 3 skupiny, které společně pracují, aby dosáhly těchto cílů: učitelé/školitelé, studenti z etnických menšin a zaměstnanci a jiné zúčastněné strany. Obsah byl také velmi rozmanitý.

„Během kurzu měli účastníci příležitost procvičit si své komunikační dovednosti v cizím jazyce, hrát roli v různých situacích souvisejících s péči o seniory, pracovními pohovory, procvičovat empatii a naučit se jak uplatňovat vhodné chování v různých situacích v Chorvatsku,“ říká Petra Katana, partnerka projektu.
Smíšené materiály a metody

Instituce vzdělávání dospělých Dante je první institucí v Chorvatsku, která rozvíjí takové učební osnovy a nabízí odborný jazykový kurz pro migranty. Podle zpětné vazby od školitelů a příjemců, školitelé přizpůsobili a rozvíjeli materiály (jazykové kurzy a nástroj pro srovnávání jazykových znalostí a dovedností) a 90 hodinové odborné jazykové kurzy pro přípravu studentů na stáž byly užitečné a relevantní.

„Za účelem dosažení nejlepších výsledků a mít optimální kombinace témat, jsme použili směs různých materiálů a často jich sami vyráběli. Použili jsme také komunikativní jazykový přístup, zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností účastníků v reálných a každodenních situacích, „říká Petra Katana.

Tato metodologie pomohla účastníkům rozvíjet a užívat si kurz, a učinit proces učení jako velmi pozitivní a užitečnou zkušeností.

„Je dobře známo, že studenti s pozadím migranta mohou být v deprimováni, mít nižší koncentraci ve třídě a často kvůli nedostatku motivace opouštějí kurz. Proto jsme se ujistili, že všichni studenti se těší na vyučování a kurz, a to s využitím řady úkolů, činností a her ve třídě, aby učební proces získal velmi pozitivní a užitečnou zkušenost,“ říká Petra Katana.

Dopad byl také měřen zvýšením úrovně angažovanosti zaměstnavatelů, kteří s vyučujícími spolupracovaly na vývoji učebních materiálů a nabízeli a podporovaly pracovní stáže pro studenty. Pro studenty to byla obrovská výzva, protože se museli učit jazyk, ale také získat znalosti o odvětví zdravotnictví.

Kromě toho je třeba vyvinout další dovednosti.
„Komunikační dovednosti a empatie jsou také velmi důležité na seznamu potřebných dovedností, protože studenti budou pracovat se staršími lidmi,“ říká Petra Katana.

Díky projektu Volcano bylo dosaženo mnoha cílů. Vedle učení se novému jazyku mají studenti také možnost lépe porozumět kultuře své hostitelské země, což jim usnadňuje přizpůsobení se odlišnému kulturnímu kontextu a účastnit se na každodenním životě komunity.

Please rate this tool


2018-09-18T12:55:32+00:00

Details

Type of Tool:

Testy a kontroly

Areas of Interests:

Komunikace, Zdravotní péče, Neformální učení, Rozpoznání, Přenos kompetencí, Hodnocení, Mladí lidé

VINA Target Group:

Plánování validace/dospělí

Definition of Tools:

C - Oficiální Validace

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

English

Link Tool:

> First Link


Recommendations