Panorama dovedností

//Panorama dovedností
Přidejte nový nástroj pro překlady

Panorama dovedností

Panorama dovedností

Panorama dovedností je ústředním místem pro přístup k údajům, informacím a zprávám o kvalifikačních potřebách v povoláních a odvětvích, které poskytují evropskou perspektivu trendů v nabídce a poptávce po dovednostech a možných nesouladech v oblasti dovedností a současně umožňují přístup k národním údajům a zdrojům.

Panoráma dovedností byla vytvořena Evropskou komisí s cílem zlepšit schopnost Evropy hodnotit a předvídat potřeby v oblasti dovedností, přispět k tomu, aby systémy vzdělávání a odborné přípravy lépe odpovídaly potřebám trhu práce, a aby odpovídaly lepší nabídce a poptávce po kvalifikaci v celé Evropě.

Konečným cílem je vytvořit živou interaktivní platformu s daty a funkcemi reagujícími na potřeby různých typů uživatelů, ať už jsou to tvůrci politik, odborníci pracující v agenturách zaměstnanosti a poradenských službách, nebo odborníci v oblasti kvalifikačních potřeb.

Please rate this tool


2018-09-18T12:55:32+00:00

Details

Areas of Interests:

Celoživotní vzdělávání

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Anglicky

Link Tool:

> First Link


Recommendations