KODE- NQF

//KODE- NQF
Přidejte nový nástroj pro překlady

KODE- NQF

KODE- NQF

Účelem je poskytnout:
• Některé prvky týkající se orientace a poradenství v oblasti mobility v rámci evropské práce
• Metodologický přístup k uznávání dovedností získaných ve formální a neformální oblasti.

Please rate this tool


2018-09-18T12:55:43+00:00

Details

Type of Tool:

Pozorování

Phases of Validations:

Identifikace

Areas of Interests:

Interkulturní (kompetence/dovednosti), Neformální učení, Validace

VINA Target Group:

Školitelé/učitelé podporující informální - neformální učení

Definition of Tools:

A - Sebehodnocení

Tool Available in:

Anglicky, Německy, Italsky, Polsky

Link Tool:

> First Link


Recommendations