Národní soustava povolání (National Register of Occupations)

//Národní soustava povolání (National Register of Occupations)
Přidejte nový nástroj pro překlady

Národní soustava povolání (National Register of Occupations)

Národní soustava povolání (National Register of Occupations)

Národní soustava povolání (NSP) je online dostupný katalog pracovních pozic a
slouží jako nástroj pro zvyšování pracovní mobility založené na potřebách pracovního trhu , identifikovaných zaměstnavateli a odborníky na trhu práce.
Cíle:
– poskytovat zaměstnavatelům, pedagogům, uchazečům o zaměstnání a Úřadu práce České republiky informace o
požadavcích na výkon jednotlivých povolání
– poskytovat údaje o systému kariérového poradenství
– umožnit komunikaci o nabídce a poptávce na pracovním trhu
– poskytovat údaje pro řízení lidských zdrojů
– přiblížit obsah a strukturu odborného vzdělávání požadavkům trhu práce (např. nábor absolventů výchozího vzdělávání)
– být výchozím bodem a zdrojem informací pro
vytvoření národního rámce kvalifikací

Zaměstnání jsou strukturována ve 40 oborech a 8 kvalifikačních úrovních. Pro každou pracovní pozici naleznete
charakteristiky a popis činností, klíčové odborné dovednosti a znalosti potřebné k praxi, ideální
a příslušné školní vzdělání nebo odborné kvalifikace. Uživatelé mohou také najít informace o pracovních podmínkách,
průměrných mzdách, volných pracovních místech a další informace.
Systém obsahuje také kompetenční databázi, kde můžete najít nejen odborné znalosti a dovednosti, ale také
obecné a měkké dovednosti.

Please rate this tool


2018-09-18T12:56:13+00:00

Details

Type of Tool:

Deklarativní metod, Důkaz získaný z práce nebo jiné praxe

Phases of Validations:

Dokumentace

Areas of Interests:

Certifikace, Kvalifikační rámec, Informální učení, Vnitřní dovednosti, Trh práce, Manažerské dovednosti, Neformální učení, Praktické dovednosti, Profesní dovednosti, Rozpoznání, Sociální integrace, Měkké dovednosti, Výukové dovednosti, Validace

VINA Target Group:

Plánování validace/dospělí, Školitelé/učitelé podporující informální - neformální učení

Definition of Tools:

C - Oficiální Validace

Date of last time it was checked to be online:

4/6/2018

Tool Available in:

Česky

Link Tool:

> First Link


Recommendations