ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupation

//ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupation
Přidejte nový nástroj pro překlady

ESCO - European Skills, Competences, Qualifications and Occupation

ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupation

ESCO je mnohojazyčný systém klasifikace pro evropské dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání. Poskytnutím společné referenční terminologie může ESCO posílit fungování trhu práce, napomoci budování integrovaného trhu práce v celé Evropě a pomoci překonat komunikační propast mezi světem práce a světem vzdělávání a odborné přípravy. Se společností ESCO mohou všichni účastníci evropského trhu práce a systémů vzdělávání a odborné přípravy rozvíjet společné chápání povolání, dovedností, kompetencí a kvalifikací. Toto společné porozumění by jim mělo umožnit účinnější vzájemnou komunikaci.
 
Poskytnutí systému pro překládání mezi národní klasifikací zaměstnání nebo kvalifikacemi a podobnými standardy, které napomáhají posílení propojenosti vnitrostátních systémů a umožňují spolupráci mezi orgány členských států; poskytnutí společnho referenčního bodu, který umožní komunikaci pomocí různých klasifikací a jazyků.

Please rate this tool


2018-09-18T12:56:13+00:00

Details

Type of Tool:

Důkaz získaný z práce nebo jiné praxe

Phases of Validations:

Dokumentace

Areas of Interests:

Certifikace, Komunikace, Kvalifikační rámec, Informální učení, Neformální učení, Profesní dovednosti, Rozpoznání

VINA Target Group:

Plánování validace/dospělí

Definition of Tools:

C - Oficiální Validace

Date of last time it was checked to be online:

4/6/2018

Tool Available in:

Česky, Anglicky, Francouzsky, Německy, Řecky, Italsky, Polsky, Portugalsky, Španělsky, jiné

Link Tool:

> First Link


Recommendations