Soul Record

//Soul Record
Přidejte nový nástroj pro překlady

Soul Record

Soul Record

SOUL Record® je online, flexibilní sada nástrojů, která poskytuje efektivní způsob měření progrese v měkkých výsledcích.
„Měkké výsledky“ jsou úspěchy, které nejsou tradičně měřeny přímo (např.: zvýšení důvěry nebo sebeúcty). Měkké výsledky jsou často získávány prostřednictvím podpůrných, odborných nebo školících zásahů.

Please rate this tool


2018-09-18T12:56:32+00:00

Details

Type of Tool:

Dialog nebo konverzační metody, Deklarativní metody, Pozorování, Důkaz získaný z práce nebo jiné praxe

Phases of Validations:

Identifikace, Dokumentace, Posouzení

Areas of Interests:

Interkulturní kompetence, Dovednosti, Komunikace, Podnikání, Hodnocení, Zelené dovednosti, Informální učení, Interní dovednosti, Klíčové kompetence, Celoživotní vzdělávání, Manažerské dovednosti, Vytváření sítí, Neformální učení, Dovednosti, Časové řízení, Přenos dovedností, Průřezové dovednosti, Validace

VINA Target Group:

Validační instituce - veřejné, Validační instituce - soukromé, Plánování validace/dospělí, Plánování validace/institucí, Školitelé/učitelé podporující informální - neformální učení

Definition of Tools:

A - Sebehodnocení, C - Oficiální Validace

Date of last time it was checked to be online:

2/16/2018

Tool Available in:

Anglicky

Link Tool:

> First Link


Recommendations