STOP – Certificates for trainers and educators

//STOP – Certificates for trainers and educators
Přidejte nový nástroj pro překlady

STOP - Certificates for trainers and educators

STOP –  Certificates for trainers and educators

Certifikáty pro školitele a pedagogy vytvořené Asociací školitelů NGO (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP). Cílem koncepce je zvýšit profesionalitu zaměstnání školitelů pro nevládní organizace. Certifikáty jsou vydávány certifikační komisí asociace STOP. Rozhodnutí je přijato na základě hodnocení provedeného školení supervizorem. Certifikát je platný po dobu 5 let a může být udělen pouze členu asociace STOP.

Please rate this tool


2018-09-18T12:57:01+00:00

Details

Type of Tool:

Testy a kontroly

Areas of Interests:

Certifikace, Komunikace, Informální učení, Neformální učení, Validace

VINA Target Group:

Školitelé/učitelé podporující informální - neformální učení

Definition of Tools:

C - Oficiální Validace

Date of last time it was checked to be online:

1/23/2018

Tool Available in:

jiné

Link Tool:

> First Link


Recommendations