Certifikát Goethe Institutu

//Certifikát Goethe Institutu
Přidejte nový nástroj pro překlady

Certifikát Goethe Institutu

Certifikát Goethe Institutu

Institut vypracoval řadu zkoušek pro studenty německého jazyka jako cizího jazyka (Deutsch als Fremdsprache, DaF) na všech úrovních: A1 až C2. Ty mohou být přijaty jak v Německu, tak v zahraničí a byly přizpůsobeny tak, aby se vešly do Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFL), což je standard pro testování evropských jazyků. Existuje také jedna zkouška, Großes Deutsches Sprachdiplom, která je na vyšší úrovni než nejvyšší úroveň CEFL.

Please rate this tool


2018-09-18T12:57:13+00:00

Details

Type of Tool:

Testy a kontroly

Phases of Validations:

Posouzení

Areas of Interests:

Certifikace, Jazykové dovednosti

VINA Target Group:

Plánování validace/dospělí, Školitelé/učitelé podporující informální - neformální učeníng

Definition of Tools:

C - Oficiální Validace

Date of last time it was checked to be online:

3/25/2018

Tool Available in:

Anglicky, Německy

Link Tool:

> First Link


Recommendations