Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

//Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
Přidejte nový nástroj pro překlady

Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Účelem Národního seznamu profesionálních certifikací (RNCP) je poskytovat jednotlivcům a podnikům aktuální informace o diplomech, profesních titulech a osvědčeních o kvalifikaci, které jsou uvedeny na seznamech vypracovaných vnitrostátními smíšenými výbory pro zaměstnávání v profesionálních oborech. Pomáhá usnadnit přístup k zaměstnání, řízení lidských zdrojů a pracovní mobilitě.

Please rate this tool


2018-09-18T12:57:23+00:00

Details

Type of Tool:

Deklarativní metody

Phases of Validations:

Dokumentace

Areas of Interests:

ECVET, EQF, Kvalifikační rámec, Profesní dovednosti, Rozpoznání, Validace

VINA Target Group:

Validační instituce - veřejné, Validační instituce - soukromé

Definition of Tools:

B - Neoficiální Validace, C - Oficiální Validace

Date of last time it was checked to be online:

4/11/2018

Tool Available in:

Anglicky, Francouzsky


Recommendations