MyCompetence

//MyCompetence
Přidejte nový nástroj pro překlady

MyCompetence

MyCompetence

MyCompetence je informační systém v oblasti řízení lidských zdrojů, který zpracovává data o popisu zaměstnání, umožňuje standardizovanou výměnu informací, poskytuje nástroje a další specializované služby pro hodnocení kompetencí bulharské pracovní síly.

Testy a dotazníky pro hodnocení specifických kompetencí (skupina kompetencí):
• „Test manažerských dovedností“;
• „Test emoční inteligence“;
• „Test sociálních kompetencí“;
• „Dotazník pro hodnocení loajality“;
• „Dotazník pro hodnocení rozvojového potenciálu“;
• „Dotazník pro měření motivace a spokojenosti (motivační profil)“.

Please rate this tool


2018-09-18T12:57:23+00:00

Details

Type of Tool:

Testy a kontroly

Phases of Validations:

Identifikace, Posouzení

Areas of Interests:

Občanská služba, Podnikání, Kvalifikační rámec, Informační technologie, Logistika, Manažerské dovednosti, Praktické dovednosti, Profesní dovednosti, Bezpečnostní krizové situace, Sebehodnocení, Měkké dovednosti, Technické dovednosti

VINA Target Group:

Validační instituce - veřejné

Definition of Tools:

A - Sebehodnocení

Date of last time it was checked to be online:

4/20/2018

Tool Available in:

jiné


Recommendations