e-Competence Quality – SELF ASSESSMENT TOOL

//e-Competence Quality – SELF ASSESSMENT TOOL
Přidejte nový nástroj pro překlady

e-Competence Quality - SELF ASSESSMENT TOOL

e-Competence Quality – SELF ASSESSMENT TOOL

Nástroj pro sebehodnocení je prototyp, který vám poskytne informaci o vašich e-kompetencích. Podobné a / nebo profesionálnější nástroje naleznete na následujících webových stránkách:
Jako první odvětvově specifické zavádění Evropského rámce kvalifikací (EQF) se e-CF hodí pro aplikaci ICT služeb, nabídkových a poptávkových organizací, pro manažery a oddělení lidských zdrojů, vzdělávací instituce a školící orgány, včetně vysokoškolského vzdělávání , pro pozorovatele trhu a tvůrce politik, veřejný a soukromý sektor.

Vytvořte si profesní profil, najděte nejlepší odpovídající ICT profilů a vyberte si z certifikátů, které budou odpovídat vašim ambicícm.

Please rate this tool


2018-09-18T12:57:23+00:00

Details

Type of Tool:

Testy a kontroly, Deklarativní metody

Phases of Validations:

Identifikace, Posouzení

Areas of Interests:

Digitální gramotnost, EQF, Kvalifikační rámec, ICT, Informační technologie, Klíčové kompetence, Manažerské dovednosti, Networking, Neformální učení, Photoshop, Praktické dovednosti, Profesní dovednosti, Sebehodnocení, Měkké dovednosti, Technické dovednosti, Testování, Web design, Jiné

VINA Target Group:

Validační instituce - veřejné

Definition of Tools:

A - Sebehodnocení, C - Oficiální Validace

Date of last time it was checked to be online:

4/20/2018

Tool Available in:

Anglicky


Recommendations