Evropský rámec kvalifikací

//Evropský rámec kvalifikací
Přidejte nový nástroj pro překlady

Evropský rámec kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací

Cílem tohoto nástroje je přinést k životu verzi 3.0 Evropského rámce kvalifikací a poskytnout jeho propojení s profesními ICT profily EU, jež jsou předmětem norem CWA 16458. Navíc, předměty zkoumání Evropského rámce kvalifikací a profesních ICT profilů jsou k dispozici v několika jazycích, čímž je usnadněn přístup širšímu okruhu uživatelů. Uživatelé Evropského kvalifikačního rámce mohou navíc k přístupu do využít dvou navigačních systémů; tradiční a funkční. (detailní vysvětlení naleznete v uživatelské příručce Evropského rámce kvalifikací, kapitola 4, str. 21)In addition e-CF users are presented with two navigation options to access e-CF content; the traditional e-CF view and a function view.

Rámcové prvky z každé dimenze e-CF lze shromáždit ve formátu „pick and mix“ pro vytvoření profilu generovaného uživatelem. Tyto profily mohou být strukturovány podle orientace uživatele. Například vytváření profilu pracovních příležitostí může být primárně zajímavé pro zaměstnavatele primárně, zatímco vzdělávací profily (učební osnovy, osvědčení, kvalifikace atd.) mohou mít význam pro vzdělávání a vzdělávací instituce.

Please rate this tool


2018-09-24T20:41:13+00:00

Details

Type of Tool:

Testy a kontroly, Deklarativní metody

Phases of Validations:

Posouzení

Areas of Interests:

Podnikání, EQF, Kvalifikační rámec, ICT, Informační technologie, Klíčové kompetence, Celoživotní vzdělávání, Manažerské dovednosti, Networking, Neformální vzdělávání, Photoshop, Praktické dovednosti, Profesní dovednosti, Sebehodnocení, Měkké dovesnosti, Technické dovednosti, Testování, Web design, Jiné

VINA Target Group:

Validační instituce - veřejné

Definition of Tools:

A - Sebehodnocení, C - Oficiální Validace

Date of last time it was checked to be online:

4/20/2018

Tool Available in:

Anglicky


Recommendations