Η Διαχείριση του Προϋπολογισμού στο Σπίτι / The Home Budget Management

//Η Διαχείριση του Προϋπολογισμού στο Σπίτι / The Home Budget Management
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Η Διαχείριση του Προϋπολογισμού στο Σπίτι / The Home Budget Management

Η Διαχείριση του Προϋπολογισμού στο Σπίτι / The Home Budget Management

«Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στο παγκόσμιο και συντριπτικό πρόβλημα της έλλειψης εκπαίδευσης σε χρηματοοικονομικά θέματα. Να διδάξουμε στους ανθρώπους τις βασικές πληροφορίες για τα οικονομικά τους και το οικονομικό τους μέλλον ώστε να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής», λέει η Monika Nowakowska-Twaróg, εκπρόσωπος του προγράμματος.

Ως λύση, το πρόγραμμα διαχείρισης του προϋπολογισμού για το σπίτι δημιούργησε περιεχόμενο βασισμένο στα πρότυπα της Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας για μία χρηματοοικονομική εκπαίδευση που θα ήταν προσβάσιμη σε όλους. Το πρόγραμμα ανέπτυξε μία σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων για να διδάξει στους ανθρώπους πώς να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να αναλάβουν την ευθύνη του οικονομικού τους μέλλοντος.

«Θέλαμε να αναπτύξουμε κάποιους γενικούς κανόνες που να είναι κατάλληλοι για όλους, αυτή ήταν η ιδέα.»

Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση με εύκολη πρόσβαση για όλους

Το μάθημα καλύπτει ποικίλα θέματα, όπως η κατανόηση της έννοιας του χρήματος, η έννοια και οι συνέπειες της αποταμίευσης και του δανεισμού και ο τρόπος διαχείρισης των χρεών και η αποφυγή των δυσκολιών. Το πρόγραμμα προσπαθεί να προσελκύσει νέους μαθητές και να καλύψει ποικίλα επίπεδα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Το μάθημα περιλαμβάνει ενότητες που έχουν διαφορετικά επίπεδα, ώστε να απευθύνονται και σε άτομα με χαμηλότερες δεξιότητες, καθώς και σε ενήλικες που έχουν κάποια γνώση για τα οικονομικά, αλλά επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Έτσι, το μάθημα εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς.

«Έχουμε αναπτύξει το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης σε τέσσερις γλώσσες. Είναι διαθέσιμο μέσω του δικτυακού τόπου του προγράμματος, ενώ έχουμε αναπτύξει επίσης, Οδηγίες για τους εκπαιδευτές.

Το έργο προωθεί επίσης την οικονομική και χρηματοοικονομική παιδεία. Μέσω της χρήσης της εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning) και της μάθησης μέσω κινητών συσκευών, διευρύνεται η πρόσβαση στη δια βίου μάθηση. Επίσης το έργο έχει αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στη διά βίου μάθηση και έχει συμβάλει στην αύξηση των ικανοτήτων των νέων και των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών.

Please rate this tool


2018-09-18T12:43:10+00:00

Details

Type of Tool:

Τεστ και εξετάσεις

Areas of Interests:

Άτυπη μάθηση, Δεξιότητες διαχείρισης, Μη-Τυπική μάθηση

VINA Target Group:

Επικύρωση Προγραμματισμού / ενήλικες

Definition of Tools:

C - Επίσημη Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Αγγλικά, Ιταλικά, Άλλη Γλώσσα

Link Tool:

> First Link


Recommendations