Πανόραμα Δεξιοτήτων / Skills Panorama

//Πανόραμα Δεξιοτήτων / Skills Panorama
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Πανόραμα Δεξιοτήτων / Skills Panorama

Πανόραμα Δεξιοτήτων  / Skills Panorama

Το Πανόραμα Δεξιοτήτων αποτελεί κεντρικό σημείο πρόσβασης για δεδομένα και πληροφορίες, σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες για συγκεκριμένα επαγγέλματα και τομείς. Το πρόγραμμα παρέχει μια ευρωπαϊκή προοπτική αναφορικά με τις τάσεις στην προσφορά και τη ζήτηση δεξιοτήτων, καθώς και πιθανές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, παρέχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση σε εθνικά δεδομένα και πηγές.

Το Πανόραμα Δεξιοτήτων δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση της ικανότητας της Ευρώπης να αξιολογεί και να προβλέπει τις ανάγκες σε δεξιότητες, να συμβάλει στην καλύτερη προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στην καλύτερη προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ζωντανή διαδραστική πλατφόρμα με δεδομένα και χαρακτηριστικά ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των διαφόρων τύπων χρηστών, όπως είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επαγγελματίες που εργάζονται σε γραφεία απασχόλησης και σε υπηρεσίες καθοδήγησης, καθώς και οι εμπειρογνώμονες για την πρόβλεψη αναγκών σε δεξιότητες.

Please rate this tool


2018-09-18T12:43:10+00:00

Details

Areas of Interests:

Δια βίου μάθηση

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Αγγλικά

Link Tool:

> First Link


Recommendations