Πιστοποίηση φύλαξης παιδιών – Πρόγραμμα: Network / Babysitting certification – PROJECT: Network

//Πιστοποίηση φύλαξης παιδιών – Πρόγραμμα: Network / Babysitting certification – PROJECT: Network
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Πιστοποίηση φύλαξης παιδιών - Πρόγραμμα: Network / Babysitting certification - PROJECT: Network

Πιστοποίηση φύλαξης παιδιών – Πρόγραμμα: Network / Babysitting certification – PROJECT: Network

Πιστοποίηση για εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας παιδιών ηλικίας 0-3.

Please rate this tool


2018-09-18T12:43:29+00:00

Details

Type of Tool:

Προσομοιώσεις, Στοιχεία που προέρχονται από εργασία ή άλλη πρακτική

Phases of Validations:

Ταυτοποίηση-Αξιολόγηση

Areas of Interests:

Βασικές ικανότητες, πρακτικές δεξιότητες, τεχνικές δεξιότητες, εγκάρσιες δεξιότητες

VINA Target Group:

Έπικύρωση προγραμματισμού / οργανισμοί

Definition of Tools:

A - Αυτοεπικύρωση

Tool Available in:

Αγγλικά

Link Tool:

> First Link


Recommendations