Σύστημα Αναγνώρισης, Επικύρωσης και Πιστοποίησης Ικανοτήτων (RVCCS) / Recognition, Validation and Certification of Competences System (RVCCS)

//Σύστημα Αναγνώρισης, Επικύρωσης και Πιστοποίησης Ικανοτήτων (RVCCS) / Recognition, Validation and Certification of Competences System (RVCCS)
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Σύστημα Αναγνώρισης, Επικύρωσης και Πιστοποίησης Ικανοτήτων (RVCCS) / Recognition, Validation and Certification of Competences System (RVCCS)

Σύστημα Αναγνώρισης, Επικύρωσης και Πιστοποίησης Ικανοτήτων (RVCCS) / Recognition, Validation and Certification of Competences System (RVCCS)

Το Σύστημα Αναγνώρισης, Επικύρωσης και Πιστοποίησης Αρμοδιοτήτων αναγνωρίζει και επικυρώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτώνται καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής, παρέχοντας στον ενήλικο πιστοποίηση βασικού ή δευτεροβάθμιου επιπέδου. Στόχος είναι οι ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, να επικυρώσουν και να πιστοποιήσουν τις επαγγελματικές και άλλες σχολικές γνώσεις που απέκτησαν καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους και σε διαφορετικά περιβάλλοντα (προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά).
Το RVCCS επιτρέπει σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω να λάβουν διαπίστευση για δεξιότητες και ικανότητες που έχουν αποκτήσει σε διαφορετικά πλαίσια μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής. Υπάρχουν δύο τύποι διαδικασιών RVCC: Εκπαιδευτική RVCC (RVCC Escolar) και Επαγγελματική RVCC (RVCC Profissional). Το RVCC Escolar μπορεί να δεχθεί άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που δεν ολοκλήρωσαν τη βασική εκπαίδευση. Μπορεί επίσης να δεχθεί ενήλικες (18 ετών και άνω) οι οποίοι απέκτησαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες μέσω της εργασιακής τους εμπειρίας, υποβάλλοντας αίτηση στο Κέντρο Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Centros para Qualificação e Ensino Profissional – CQEP).
Η αναγνώριση δεξιοτήτων για ενήλικες στοχεύει στον εντοπισμό και την αναγνώριση όλων των δεξιοτήτων που απαριθμούνται στα πλαίσια των βασικών ικανοτήτων, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο πρέπει να πιστοποιηθεί το άτομο.
Στη διαδικασία RVCC προβλέπεται ότι οι ενήλικες αποδεικνύουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτές οι διαδικασίες μπορούν -ή όχι- να περιλαμβάνουν συμπληρωματική εκπαίδευση. Εάν ο ενήλικας χρειάζεται επιπλέον δεξιότητες για να επιτύχει επικύρωση στους τομείς των βασικών αναφορών, μπορεί να έχει πρόσβαση σε πρόσθετη εκπαίδευση μέχρι και 50 ώρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία RVCC. Το Κέντρο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (CQEP) προχωρά στην παραπομπή του σε μια εξωτερική μέθοδο εκπαίδευσης / κατάρτισης.
Η διαδικασία RVCC περιλαμβάνει τρία στάδια: αναγνώριση (γνώσεων, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων κάθε αιτούντος), επικύρωση (δεξιοτήτων μέσω τυποποιημένης αξιολόγησης) και πιστοποίηση δεξιοτήτων (επισημοποιημένη με έκδοση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης στο επίπεδο 1, 2 ή 3 ή δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με την περίπτωση).
Οι διαδικασίες RVCC βασίζονται στα δύο ξεχωριστά πλαίσια βασικών ικανοτήτων, ειδικά σχεδιασμένα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων: το ένα για τη βασική εκπαίδευση και το άλλο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το πλαίσιο για τη βασική εκπαίδευση έχει τρία διαφορετικά επίπεδα (Β1, Β2 και Β3) και τέσσερις τομείς βασικών ικανοτήτων: Γλώσσα και επικοινωνία / Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών / Μαθηματικά /
Ιθαγένεια και Απασχολησιμότητα.

Το πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελείται από τρεις τομείς: Ιθαγένεια και επαγγελματισμός / Κοινωνία, Τεχνολογία και Επιστήμη / Πολιτισμός, Γλώσσα και Επικοινωνία.

Εάν η επικύρωση δεν επιτευχθεί σε όλους τους τομείς, μπορεί να υπάρξει μερική επικύρωση και μετέπειτα δρομολόγηση για περαιτέρω εκπαίδευση.

Please rate this tool


2018-09-18T12:43:50+00:00

Details

Type of Tool:

Τεστ και Εξετάσεις, Δηλωτικές μέθοδοι

Phases of Validations:

Ταυτοποίηση, Τεκμηρίωση, Αξιολόγηση

Areas of Interests:

Ταυτοποίηση, αναγνώριση, αξιολόγηση

VINA Target Group:

Θεσμικά Όργανα Επικύρωσης - Δημόσια

Definition of Tools:

C - Επίσημη Επικύρωση

Tool Available in:

Πορτογαλικά

Link Tool:

> First Link


Recommendations