Βρετανικό Βιογραφικό Europass / UK Europass CV

//Βρετανικό Βιογραφικό Europass / UK Europass CV
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Βρετανικό Βιογραφικό Europass / UK Europass CV

Βρετανικό Βιογραφικό Europass / UK Europass CV

Το βιογραφικό σημείωμα Europass είναι σε τυποποιημένη μορφή που αναγνωρίζεται και χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όποια και αν είναι η εργασία για την οποία υποβάλλετε αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα Europass παρουσιάζει τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας με σαφή τρόπο που διευκολύνει τους πιθανούς εργοδότες να κατανοήσουν τι είστε σε θέση να προσφέρετε.

Please rate this tool


2018-09-18T12:46:36+00:00

Details

Type of Tool:

Μέθοδοι διαλόγου ή Διαλεκτικές μέθοδοι, Δηλωτικές μέθοδοι, Στοιχεία που προέρχονται από εργασία ή άλλη πρακτική

Phases of Validations:

Ταυτοποίηση, Τεκμηρίωση

Areas of Interests:

Επικοινωνία, αγορά εργασίας, γλωσσικές δεξιότητες, δεξιότητες διαχείρισης, πρακτικές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων, επαγγελματικές δεξιότητες, αναγνώριση, αυτοαξιολόγηση, ικανότητες ομαδικής εργασίας, τεχνικές δεξιότητες, μεταφορά προσόντων, εγκάρσιες δεξιότητες

VINA Target Group:

Θεσμικά Όργανα Επικύρωσης - Δημόσια, Θεσμικά Όργανα Επικύρωσης - Ιδιωτικά, Έπικύρωση προγραμματισμού / ενήλικες, Έπικύρωση προγραμματισμού / φορείς, Εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν την άτυπη και τη μη-τυπική μάθηση

Definition of Tools:

A - Αυτοεπικύρωση, B - Ανεπίσημη Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

2/16/2018

Tool Available in:

Αγγλικά

Link Tool:

> First Link


Recommendations