Η βάση δεδομένων του Σκοτσέζικου Πιστωτικού και Προσδιοριστικού Διαδραστικού Πλαισίου (SCQF) / The Scottish Credit and Qualification Framework (SCQF) Database

//Η βάση δεδομένων του Σκοτσέζικου Πιστωτικού και Προσδιοριστικού Διαδραστικού Πλαισίου (SCQF) / The Scottish Credit and Qualification Framework (SCQF) Database
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Η βάση δεδομένων του Σκοτσέζικου Πιστωτικού και Προσδιοριστικού Διαδραστικού Πλαισίου (SCQF) / The Scottish Credit and Qualification Framework (SCQF) Database

Η βάση δεδομένων του
Σκοτσέζικου Πιστωτικού και Προσδιοριστικού Διαδραστικού Πλαισίου (SCQF) /  The Scottish Credit and Qualification Framework (SCQF) Database

Βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης και με σκοπό την εξεύρεση αναγνωρισμένων φορέων ανάθεσης στη Σκωτία

Please rate this tool


2018-09-18T12:47:41+00:00

Details

Type of Tool:

Τεστ και εξετάσεις

Phases of Validations:

Ταυτοποίηση, Τεκμηρίωση, Αξιολόγηση

Areas of Interests:

Αξιολόγηση - βασικές δεξιότητες (αλφαβητισμός και αριθμητικότητα), πιστοποίηση, ECVET, πλαίσιο προσόντων, αναγνώριση, επικύρωση

VINA Target Group:

Θεσμικά Όργανα Επικύρωσης - Δημόσια, Θεσμικά Όργανα Επικύρωσης - Ιδιωτικά, Έπικύρωση προγραμματισμού / ενήλικες, Έπικύρωση προγραμματισμού / φορείς, Εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν την άτυπη και τη μη-τυπική μάθηση

Definition of Tools:

C - Επίσημη Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

2/16/2018

Tool Available in:

Αγγλικά

Link Tool:

> First Link


Recommendations