Οργανισμοί Εθνικών Ακαδημιών Απονομής Δεξιοτήτων / National Skills Academies Awarding Organisations

//Οργανισμοί Εθνικών Ακαδημιών Απονομής Δεξιοτήτων / National Skills Academies Awarding Organisations
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Οργανισμοί Εθνικών Ακαδημιών Απονομής Δεξιοτήτων / National Skills Academies Awarding Organisations

Οργανισμοί Εθνικών Ακαδημιών Απονομής Δεξιοτήτων / National Skills Academies Awarding Organisations

Οι Εθνικές Ακαδημίες Δεξιοτήτων είναι οργανώσεις με καθοδήγηση από εργοδότες, οι οποίες έχουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για την παροχή εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς και δευτερεύοντες τομείς της οικονομίας. Οι Εθνικές Ακαδημίες Δεξιοτήτων φέρνουν σε επαφή τους εργοδότες με τους οργανισμούς ειδικής κατάρτισης ώστε να αναπτύξουν -από κοινού- λύσεις που να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις δεξιοτήτων του τομέα τους και να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα παγκόσμιας κλάσης μέσω αυξημένων επιπέδων δεξιοτήτων και εργοδοτικών επενδύσεων. Οι κινήσεις αυτές επικεντρώνονται στη μετατροπή του τρόπου αντιμετώπισης των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης ενός τομέα.
Υπάρχουν σήμερα 19 Εθνικές Ακαδημίες Δεξιοτήτων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης:
• Κατασκευή
• Δημιουργικό & Πολιτιστικό
• Επιχείρηση
• Τεχνολογίες περιβάλλοντος
• Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
• Φαγητό και ποτό
• Υγεία
• Φιλοξενία
• IT
• Επιμελητεία
• Βιομηχανία
• Υλικά, Παραγωγή και Προμήθεια
• Πυρηνικά
• Εξουσία
• Βιομηχανίες επεξεργασίας
• Σιδηροδρομική Μηχανική
• Λιανεμπόριο
• Κοινωνική φροντίδα
• Αθλητισμός και ενεργός αναψυχή

Please rate this tool


2018-09-18T12:47:41+00:00

Details

Type of Tool:

Τεστ και Εξετάσεις, Δηλωτικές μέθοδοι, Παρατηρήσεις, Προσομοιώσεις, Στοιχεία που προέρχονται από εργασία ή άλλη πρακτική

Phases of Validations:

Ταυτοποίηση, Τεκμηρίωση, Αξιολόγηση

Areas of Interests:

Αξιολόγηση - βασικές δεξιότητες (αλφαβητισμός και αριθμητικότητα), φροντίδα, πιστοποίηση, παιδική μέριμνα, επικοινωνία, ECVET, ηλικιωμένοι, επιχειρηματικότητα, πλαίσιο προσόντων, υγεία και ασφάλεια, υγειονομική περίθαλψη, διοικητικές δεξιότητες, μη-τυπική μάθηση, επαγγελματικές δεξιότητες, αναγνώριση, κοινωνική εργασία, τεχνικές δεξιότητες, τουρισμός, μεταφορά συμπράξεων, επικύρωση

VINA Target Group:

Θεσμικά Όργανα Επικύρωσης - Δημόσια, Θεσμικά Όργανα Επικύρωσης - Ιδιωτικά, Επικύρωση προγραμματισμού/ενήλικες, Επικύρωση προγραμματισμού/οργανισμοί, Εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν την άτυπη και τη μη-τυπική μάθηση

Definition of Tools:

A - Αυτοεπικύρωση, C - Επίσημη Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

2/19/2018

Tool Available in:

Αγγλικά

Link Tool:

> First Link


Recommendations