Επικύρωση προηγούμενης μάθησης – πώς γίνεται / Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi

//Επικύρωση προηγούμενης μάθησης – πώς γίνεται / Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Επικύρωση προηγούμενης μάθησης - πώς γίνεται / Anerkendelse af realkompetencer - sådan gør vi

Επικύρωση προηγούμενης μάθησης – πώς γίνεται / Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi

Το NVR (Εθνικό Κέντρο Γνώσης για την Επικύρωση της Προηγούμενης Μάθησης) δημοσίευσε το φυλλάδιο «Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi» / Επικύρωση προηγούμενης μάθησης – πώς γίνεται (μόνο στη δανική γλώσσα). Αυτό το φυλλάδιο περιλαμβάνει παραδείγματα ορθών πρακτικών σχετικά με την επικύρωση της προηγούμενης μάθησης στο χώρο εργασίας, καθώς και μεμονωμένες εμπειρίες.

Please rate this tool


2018-09-18T12:48:22+00:00

Details

Type of Tool:

Στοιχεία που προέρχονται από εργασία ή άλλη πρακτική

Phases of Validations:

Ταυτοποίηση, Τεκμηρίωση, Αξιολόγηση

Areas of Interests:

Άτυπη Μάθηση, Βασικές Ικανότητες, Δια Βίου Μάθηση, Μη-Τυπική Μάθηση, Πρακτικές Δεξιότητες, Αναγνώριση, Επικύρωση

VINA Target Group:

Επικύρωση προγραμματισμού/ενήλικες, Εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν την άτυπη και τη μη-τυπική μάθηση

Definition of Tools:

B - Ανεπίσημη Επικύρωση, C - Επίσημη Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

3/9/2018

Tool Available in:

Άλλη Γλώσσα

Link Tool:

> First Link


Recommendations