Πιστοποίηση Κύριων Ικανοτήτων Διαδικτύου (IC3) / Internet Core Competency Certification (IC3)

//Πιστοποίηση Κύριων Ικανοτήτων Διαδικτύου (IC3) / Internet Core Competency Certification (IC3)
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Πιστοποίηση Κύριων Ικανοτήτων Διαδικτύου (IC3) / Internet Core Competency Certification (IC3)

Πιστοποίηση Κύριων Ικανοτήτων Διαδικτύου (IC3) / Internet Core Competency Certification (IC3)

Το IC3 είναι ένα παγκόσμιο σύστημα πιστοποίησης για βασική γνώση υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων, του υλικού, του λογισμικού και των δικτύων. Η δοκιμή μπορεί να γίνει σε πολλά ιδιωτικά και δημόσια κέντρα εκπαίδευσης ή μεμονωμένα στην ιστοσελίδα του Certiport. Το πιστοποιητικό απονέμεται αμέσως μετά το τεστ.

Please rate this tool


2018-09-18T12:48:47+00:00

Details

Type of Tool:

Τεστ και εξετάσεις

Areas of Interests:

Πιστοποίηση, Τεχνολογία Πληροφοριών, Τεστ, Επικύρωση

VINA Target Group:

Επικύρωση προγραμματισμού/ενήλικες

Definition of Tools:

C - Επίσημη Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

2/3/2018

Tool Available in:

Αγγλικά, Άλλη Γλώσσα

Link Tool:

> First Link


Recommendations