Μέλος της Ένωσης Πολωνών Καλλιτεχνών Φωτογράφων / Membership in Association of Polish Art Photographers

//Μέλος της Ένωσης Πολωνών Καλλιτεχνών Φωτογράφων / Membership in Association of Polish Art Photographers
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Μέλος της Ένωσης Πολωνών Καλλιτεχνών Φωτογράφων / Membership in Association of Polish Art Photographers

Μέλος της Ένωσης Πολωνών Καλλιτεχνών Φωτογράφων / Membership in Association of Polish Art Photographers

Η Ένωση Πολωνών Καλλιτεχνών Φωτογράφων (Związek Polskich Artystów Fotografików) είναι μια επίσημη ένωση φωτογράφων τέχνης στην Πολωνία. Στόχος του είναι να υποστηρίζει τα μέλη στην επίτευξη των επαγγελματικών και καλλιτεχνικών τους στόχων. Η Ένωση προωθεί την ευαισθητοποίηση του κοινού για την τέχνη της φωτογραφίας. Η συμμετοχή στον Σύνδεσμο μπορεί να χορηγηθεί με βάση την επίσημη εκπαίδευση ή απλώς το χαρτοφυλάκιο.

Please rate this tool


2018-09-18T12:48:47+00:00

Details

Areas of Interests:

Photoshop, Αυτοαξιολόγηση, Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

2/6/2018

Tool Available in:

Άλλη Γλώσσα

Link Tool:

> First Link


Recommendations