Εγκεκριμένος λογιστής / Certified Accountant

//Εγκεκριμένος λογιστής / Certified Accountant
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Εγκεκριμένος λογιστής / Certified Accountant

Εγκεκριμένος λογιστής / Certified Accountant

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Dyplomowany Księgowy) έχει επικαιροποιήσει γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τις λογιστικές δραστηριότητες και την τήρηση βιβλίων, την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων, σύμφωνα με τα Πολωνικά και Διεθνή επιμελητεία Πρότυπα. Η ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή μπορεί να χορηγηθεί στο πρόσωπο με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στη λογιστική, συμπεριλαμβανομένων 2 ετών εργασίας σε ανεξάρτητη θέση, και ο οποίος πέρασε όλες τις εξετάσεις. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από την Ένωση Λογιστών στην Πολωνία.

Please rate this tool


2018-09-18T12:48:47+00:00

Details

Areas of Interests:

Πιστοποίηση, Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

2/6/2018

Tool Available in:

Άλλη Γλώσσα

Link Tool:

> First Link


Recommendations