Πολωνικό Πλαίσιο Προσόντων / Polish Qualifications Framework

//Πολωνικό Πλαίσιο Προσόντων / Polish Qualifications Framework
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Πολωνικό Πλαίσιο Προσόντων / Polish Qualifications Framework

Πολωνικό Πλαίσιο Προσόντων / Polish Qualifications Framework

Το PQF βοηθά στη σύγκριση των συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, των πλαισίων και των επιπέδων τους, ώστε να είναι τα προσόντα πιο αναγνωρίσιμα και κατανοητά σε διάφορες χώρες και συστήματα στην Ευρώπη. Η εφαρμογή του συνδέθηκε με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.

Please rate this tool


2018-09-18T12:48:47+00:00

Details

Areas of Interests:

EQF, Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

2/6/2018

Tool Available in:

Αγγλικά, Άλλη Γλώσσα

Link Tool:

> First Link


Recommendations