Πιστοποιητικό SprInt ως Διαμεσολαβητής Γλώσσας και Ενσωμάτωσης / SprInt Qualification as Language and Integration Mediator

//Πιστοποιητικό SprInt ως Διαμεσολαβητής Γλώσσας και Ενσωμάτωσης / SprInt Qualification as Language and Integration Mediator
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Πιστοποιητικό SprInt ως Διαμεσολαβητής Γλώσσας και Ενσωμάτωσης / SprInt Qualification as Language and Integration Mediator

Πιστοποιητικό SprInt ως  Διαμεσολαβητής Γλώσσας και Ενσωμάτωσης / SprInt Qualification as Language and Integration Mediator

Το πιστοποιητικό SprInt είναι σήμερα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης στη Γερμανία. Αφορά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στον τομέα της ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και ενσωμάτωσης στην επιδιωκόμενη αναγνώριση της δραστηριότητας ως επαγγέλματος προηγμένης κατάρτισης. Προσφέρει εθνικά πρότυπα ποιότητας για την κατάρτιση των διαμεσολαβητών γλώσσας και ολοκλήρωσης. Όλοι οι χρήστες του SprInt λαμβάνουν το πιστοποιητικό και τη σφραγίδα ποιότητας για την ατομική ικανότητα και ποιότητα στη γλώσσα και τον μέσο όρο ολοκλήρωσης. Το πιστοποιητικό αναγνωρίζει την αρμοδιότητα ως μεσολαβητή μεταξύ ξένων ομιλητών και ειδικών στους ακόλουθους τομείς: κοινωνική εργασία, υγειονομική υπηρεσία, εκπαίδευση.

Please rate this tool


2018-09-18T12:48:47+00:00

Details

Type of Tool:

Τεστ και εξετάσεις

Phases of Validations:

Αξιολόγηση

Areas of Interests:

Διαπολιτισμικές Ικανότητες/Δεξιότητες, Κοινωνική Ένταξη, Κοινωνική Εργασία, Διδακτικές δεξιότητες

VINA Target Group:

Επικύρωση προγραμματισμού/ενήλικες

Definition of Tools:

A - Αυτοεπικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

3/25/2018

Tool Available in:

Γερμανικά

Link Tool:

> First Link


Recommendations