Πιστοποιητικό του Ινστιτούτου Γκαίτε / Goethe Institut Certificat

//Πιστοποιητικό του Ινστιτούτου Γκαίτε / Goethe Institut Certificat
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Πιστοποιητικό του Ινστιτούτου Γκαίτε / Goethe Institut Certificat

Πιστοποιητικό του Ινστιτούτου Γκαίτε / Goethe Institut Certificat

Το ινστιτούτο έχει αναπτύξει μια σειρά εξετάσεων για μαθητές της γερμανικής ως ξένης γλώσσας (Deutsch als Fremdsprache, DaF) σε όλα τα επίπεδα: A1 έως C2. Αυτά μπορούν να ληφθούν τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό και έχουν προσαρμοστεί ώστε να εντάσσονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFL), το πρότυπο για τις ευρωπαϊκές γλωσσικές εξετάσεις. Υπάρχει επίσης μια εξέταση, η Großes Deutsches Sprachdiplom, η οποία βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο, από το υψηλότερο επίπεδο CEFL.

Please rate this tool


2018-09-18T12:48:47+00:00

Details

Type of Tool:

Τεστ και εξετάσεις

Phases of Validations:

Αξιολόγηση

Areas of Interests:

Πιστοποίηση, Γλωσσικές Δεξιότητες

VINA Target Group:

Επικύρωση προγραμματισμού/ενήλικες, Εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν την άτυπη και τη μη-τυπική μάθηση

Definition of Tools:

C - Επίσημη Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

3/25/2018

Tool Available in:

Αγγλικά, Γερμανικά

Link Tool:

> First Link


Recommendations