Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών πιστοποιήσεων (RNCP) / Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

//Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών πιστοποιήσεων (RNCP) / Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών πιστοποιήσεων (RNCP) / Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών πιστοποιήσεων (RNCP) / Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Ο σκοπός του Εθνικού Καταλόγου Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων (RNCP) είναι να παρέχει στα άτομα και τις επιχειρήσεις ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα, τους επαγγελματικούς τίτλους και τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων που περιλαμβάνονται σε καταλόγους, οι οποίοι καταρτίζονται από εθνικές μικτές επιτροπές για την απασχόληση επαγγελματικών κλάδων. Βοηθά στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και στην κινητικότητα στην εργασία.

Please rate this tool


2018-09-18T12:48:56+00:00

Details

Type of Tool:

Δηλωτικές μέθοδοι

Phases of Validations:

Τεκμηρίωση

Areas of Interests:

ECVET, EQF, Πλαίσιο Προσόντων, Επαγγελματικές δεξιότητες, Αναγνώριση, Επικύρωση

VINA Target Group:

Θεσμικά Όργανα Επικύρωσης - Δημόσια, Θεσμικά Όργανα Επικύρωσης - Ιδιωτικά

Definition of Tools:

B - Ανεπίσημη Επικύρωση, C - Επίσημη Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

4/11/2018

Tool Available in:

Αγγλικά, Γαλλικά


Recommendations