Międzynarodowa Sieć Edukacji i Badań (International Education and Resource Network) -TEARN – Tunezja

//Międzynarodowa Sieć Edukacji i Badań (International Education and Resource Network) -TEARN – Tunezja
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Międzynarodowa Sieć Edukacji i Badań (International Education and Resource Network) -TEARN - Tunezja

Międzynarodowa Sieć Edukacji i Badań (International Education and Resource Network) -TEARN – Tunezja

Międzynarodowa sieć edukacji i zasobów powstała w celu umożliwienia młodym ludziom zrozumienia i wykorzystania – w świadomy sposób – nowych technologii. Mimo, że nowe technologie są kluczem do integracji społecznej we współczesnym świecie, niewielu studentów/-ek w Tunezji ma możliwość wykorzystania ich pełnego potencjału, dlatego celem projektu jest uwrażliwienie nauczycieli/-ek uczniów/-czennic w wieku 12 -20 lat na znaczenie wymiany kulturowej z wykorzystaniem nowych technologii.
W tym celu nauczyciele zachęcali uczniów/uczennice do rozwijania projektów z zakresu min. edukacji obywatelskiej, wzmocnienia pozycji kobiet, ochrony środowiska z rówieśnikami z całego świata.
Jedną z dobrych praktyk jest projekt jest „The Future Citizen”, podczas którego studenci/-tki z Tunezji mieli możliwość, wspólnie z klasą na Florydzie, USA, wymiany doświadczenia i wiedzy na temat rewolucji, która miała miejsce w ich kraju oraz nauki aktywności obywatelskiej. Wynikiem ożywionej i pełnej pasji wymiany zdań, podczas której amerykańscy studenci zadawali liczne pytania, była duża konferencja Skype włączająca debatę, poezję, piosenki i obrazy.
Przygotowywanie nowych inicjatyw
Projekt odniósł tak duży sukces, że zainicjowano kolejne działania: uczniowie innych szkół zorganizowali podobne wydarzenia dotyczące tego samego tematu; zaprosili prelegentów do rozmowy o pokoju, przygotowali prezentacje, wyświetlili filmy.
Inne konferencje Skype są obecnie organizowane częściej i dotyczą różnych tematów, a uczniowie organizują projekty w swoich społecznościach lokalnych i rozmawiają na temat edukacji obywatelskiej, min. wyborów, uczulając osoby starsze na znaczenie głosowania, czy też organizując warsztaty, podczas których starsi uczniowie pomagają dzieciom z niepełnosprawnością organizować wystawy.
Dzięki projektowi młodzi ludzie mogą stać się aktywnymi obywatelami w globalnym świecie, w którym często dochodzi do konfliktów.

Thanks to the project, Młodzież can become active citizens in a global world where reality is often made of conflicts.

Please rate this tool


2018-10-08T13:52:09+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy

Areas of Interests:

Umiejętności informatyczne, uczenie się pozaformalne, integracja społeczna, media społecznościowe, umiejętności nauczania, kompetencje w zakresie pracy zespołowej, młodzież

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli

Definition of Tools:

C - Oficjalna walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski, Francuski

Link Tool:

> First Link


Recommendations