Zarządzanie budżetem domowym (The Home Budget Management)

//Zarządzanie budżetem domowym (The Home Budget Management)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Zarządzanie budżetem domowym (The Home Budget Management)

Zarządzanie budżetem domowym (The Home Budget Management)

„Chcemy zwrócić uwagę na powszechny i przytłaczający problem braku edukacji finansowej. Chcieliśmy przekazać ludziom podstawową wiedze na temat ich finansów i przyszłości finansowej, tworząc w ten sposób lepsze warunki życia”- mówi Monika Nowakowska-Twaróg z projektu.
W ramach projektu opracowano, dostępne dla wszystkich, materiały internetowe na temat edukacji finansowej. Zbudowano e-kursy (samouczki), uczące osoby uczestniczące uzyskania niezależności finansowej i brania odpowiedzialności za swoją finansową przyszłość.
„Naszym pomysłem było stworzenie uniwersalnego, odpowiedniego dla wszystkich kursu.” Łatwy dostęp do edukacji finansowej dla wszystkich.
Kurs obejmuje różnorodne tematy, takie jak zrozumienie pojęcia pieniądza, znaczenie i konsekwencje oszczędzania i pożyczania oraz zarządzanie długami i unikanie trudności. Projekt ma na celu zaangażowanie nowych użytkowników/użytkowniczek i zapewnienie różnych poziomów edukacji finansowej.
Kurs obejmuje moduły o różnych poziomach i może być skierowany do osób o niższych kwalifikacjach, a także do dorosłych, którzy posiadają pewną wiedzę na temat finansów, ale chcą rozwijać swoje umiejętności. Tak więc ma on zastosowanie w wielu sektorach.
„Opracowany kurs e-leraningowy jest dostępny na stronie projektu w czterech językach. Opracowaliśmy także podręcznik dla osób prowadzących szkolenia.”
Projekt promuje także edukację ekonomiczną i finansową. Dzięki wykorzystaniu kształcenia na odległość (e-learning) i mobilnego uczenia się poszerza ogólny dostęp do uczenia się przez całe życie. Zwiększyło to liczbę osób uczestniczących w uczeniu się przez całe życie i przyczyniło się do podniesienia kwalifikacji młodzieży i dorosłych, w tym dorosłych trenerów i nauczycieli.

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy

Areas of Interests:

Uczenie się nieformalne, Umiejętności zarządania, Uczenie się pozaformalne

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli

Definition of Tools:

C - Oficjalna walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski, Włoski, Inne

Link Tool:

> First Link


Recommendations