OPALESCE

//OPALESCE
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

OPALESCE

OPALESCE

OPALESCE to stałe partnerstwo europejskie, którego celem jest zniwelowanie przepaści cyfrowej i otwarcie nowych możliwości kształcenia dla seniorów – grupy, która często czuje się opuszczona w obliczu technologicznych zmian, chociaż niektóre rozwiązania – na przykład internetowe kształcenie na odległość – mogą być dla nich szczególnie przydatne.
Z tego powodu projekt podjął się stworzenia mobilnego systemu uczenia się na odległość, który to starsi obywatele, bez wcześniejszego doświadczenia, mogą opanować w ciągu godziny. Partnerzy projektu specjalizują się w kształceniu osób starszych lub opracowywaniu najnowocześniejszego oprogramowania do celów edukacyjnych.
Żadne wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane
System jest dostosowany do potrzeb osób starszych poprzez min. wdrożenie funkcji pomocniczych, tj. powiększanie tekstu. Korzystanie z mobilnych platform edukacyjnych, takich jak tablety, otwiera możliwości bardziej intuicyjnej nauki także dla seniorów.
Chociaż istnieją już europejskie uniwersytety, które oferują specjalne kursy kształcenia na odległość dla seniorów, zawsze wymagają one podstawowej wiedzy na temat komputerów. W przeciwieństwie do nich ten kurs oferuje wprowadzenie do pracy z nowoczesnymi urządzeniami z ekranem dotykowym. Obecnie, w fazie testowania, system będzie zawierał bezpłatne materiały do nauki dostarczane przez organizacje zewnętrzne – na przykład porady medyczne i żywieniowe.
Pierwsze oceny otrzymane od grupy docelowej okazały się pomocne i pokazały, jak ważne jest opracowanie takiego systemu.
Do końca czerwca, poprzez prezentację i bezpłatne testowanie systemu OPALESCE podczas wydarzeń we wszystkich krajach partnerskich, konsorcjum planowało dotrzeć do ponad 1000 seniorów/ek. Informacje o projekcie rozpowszechniano także za pośrednictwem artykułów naukowych i informacyjnych, krajowych spotów radiowych, krajowych i międzynarodowych seminariów i kongresów.

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Type of Tool:

Dowody uzyskane podczas pracy lub innej aktywności

Areas of Interests:

Opieka nad starszymi, ICT

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli

Definition of Tools:

C - Oficjalna walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski, Niemiecki, Grecki, Inne

Link Tool:

> First Link


Recommendations