TIME@net – Międzynarodowa Sieć promująca Innowacyjne Modele Edukacji, uczenie się i włączenie do pracy (Transnational Network promoting Innovative Models in Education, learning and work inclusion)

//TIME@net – Międzynarodowa Sieć promująca Innowacyjne Modele Edukacji, uczenie się i włączenie do pracy (Transnational Network promoting Innovative Models in Education, learning and work inclusion)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

TIME@net - Międzynarodowa Sieć promująca Innowacyjne Modele Edukacji, uczenie się i włączenie do pracy (Transnational Network promoting Innovative Models in Education, learning and work inclusion)

TIME@net – Międzynarodowa Sieć promująca Innowacyjne Modele Edukacji, uczenie się i włączenie do pracy (Transnational Network promoting Innovative Models in Education, learning and work inclusion)

W celu uzyskania szerokiego wpływu, projekt TIME @ Net (Międzynarodowa Sieć promująca Innowacyjne Modele Edukacji, uczenie się i włączenie do pracy) włączył do konsorcjum zarówno publiczne, jak i prywatne instytucje zajmujące się edukacją, pracą socjalną, szkoleniami, badaniami i włączeniem do pracy.
Metodologia pracy czerpała z różnorodności partnerów projektu. Multidyscyplinarne podejście obejmowało badania naukowe i badania na etapie wdrożenia, sektory społeczne i edukacyjne, pośrednictwo pracy, edukację i szkolenia, marketing i biznes.
Wpływ długofalowy
Celem projektu było stworzenie i przetestowanie modelu pilotażowego kursu dedykowanego agencjom szkoleniowym i pracownikom/-com zajmującymi się integracją zawodową oraz rozwojem możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
Konsorcjum opracowało podręcznik oraz model kursu, którego celem jest rozwój kompetencji osób pracujących w obszarze szkoleń i integracji społecznej, a także stałą platformę internetową służącą min. do wspólnej refleksji i współpracy państw UE, a także tworzenia planów szkoleń i planów integracji zawodowej.
Dużym sukcesem projektu było wzmocnienie uczniów/uczennic. Długofalowy efekt został zapewniony dzięki opracowanym w projekcie modelom oraz zaangażowaniu firm włączających osoby z niepełnosprawnością , a także wsparciu kompetencji profesjonalistów.
Projekt przyczynił się do zwiększenia szans osób uczących się na zatrudnienie i włączenie społeczne, poprawy jakości życia uczestników/uczestniczek oraz wzmocnienia aktywnego obywatelstwa.

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy

Areas of Interests:

Opieka, Opieka zdrowotna, Nauka nieformalna, Instruktaż, Nauka pozaformalna., Umiejętności uczenia, Młodzież

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli

Definition of Tools:

C - Oficjalna walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski, Włoski, Hiszpański, Franciski, Inne

Link Tool:

> First Link


Recommendations