Uczenie Transformatywne – Wzmacnienie Zdtowej Społeczności dla Świata Jutra (Transformative Learning – Empowering a Healthy Community for Tomorrow’s World)

//Uczenie Transformatywne – Wzmacnienie Zdtowej Społeczności dla Świata Jutra (Transformative Learning – Empowering a Healthy Community for Tomorrow’s World)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Uczenie Transformatywne - Wzmacnienie Zdtowej Społeczności dla Świata Jutra (Transformative Learning – Empowering a Healthy Community for Tomorrow’s World)

Uczenie Transformatywne – Wzmacnienie Zdtowej Społeczności dla Świata Jutra (Transformative Learning – Empowering a Healthy Community for Tomorrow’s World)

Transformatywny College wykorzystuje przestrzeń opartą na interakcjach, w celu zaangażowania w działanie osób z zaburzeniami psychicznymi, wyzwaniami emocjonalnymi i ich opiekunów.
Transformatywny College jest otwarty dla wszystkich i chce być postrzegany jako miejsce celowego rozwoju, w kierunku leczenia lub zarządzania zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi każdej osoby.
Skoncentruj się na umyśle, ciele i duchu
Głównym celem projektu jest zapewnienie stabilnej, skoordynowanej reakcji na ludzkie zdrowie psychiczne, potrzeby fizyczne i społeczne dzięki zapewnieniu przestrzeni skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ma to na celu wspieranie zdrowego stylu życia i wzmacnianie relacji z samym sobą i innymi i integrację społeczną.
Aby osiągnąć te cele, uczniowie w wieku od 18 do 78 lat musieli wybrać temat, np. Lęk i ataki paniki, Jedzenie dla umysłu lub Wpływ przemocy na umysł i osobę. Wybrane tematy klasowe były następnie współtworzone i opracowywane przez studenta przy wsparciu profesjonalisty i pomagały budować znaczącą relację z klasą.
Do tej pory 200 uczniów uczęszczało na zajęcia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wpływ widoczny jest na wielu płaszczyznach
Projekt przyczynił się do wzmocnienia uczniów i pomógł im znaleźć własną ścieżkę powrotu do zdrowia. Zwiększył również nadzieję, szacunek i odpowiedzialność uczniów dzięki podejściu peer-to-peer (uczeń – uczeń).
Projekt jest postrzegany w perspektywie holistycznej, koncentrując się na całym życiu ludzi, w tym na umyśle, ciele i duchu. Transformatywny College, wykorzystując model odzyskiwania zdrowia psychicznego, wzmacnia uczniów w procesie zmian i samorządności, pomógł stworzyć nowe, stabilne środowisko dla uczniów.

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy

Areas of Interests:

Komunikacja, Opieka zdrowotna, Edukacja nieformalna, Integracja społeczna

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli

Definition of Tools:

C - Oficjalna walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations