Niwelowanie Podziałów Cyfrowych (Bridging the Digital Divide)

//Niwelowanie Podziałów Cyfrowych (Bridging the Digital Divide)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Niwelowanie Podziałów Cyfrowych (Bridging the Digital Divide)

Niwelowanie Podziałów Cyfrowych (Bridging the Digital Divide)

Projekt Bridging the Digital Divide (Niwelowanie Podziałów Cyfrowych) znalazł nowe metody zaangażowania w integrację cyfrową.
Rozpoczęty w 2015 r. projekt ma na celu przetestowanie nowych metod zaangażowania w integrację cyfrową i zaprojektowania nowego oprogramowania mającego na celu zaangażowanie nowych uczniów, w szczególności osób, które bez pomocy, są nieobecne lub mało obecne w Internecie.
Dwoma grupami pilotażowymi byli najemcy mieszkań socjalnych – seniorzy z problemami zdrowotnymi mieszkający w mieszkaniach chronionych oraz osoby z demencją mieszkające w mieszkaniach wspomaganych. W projekcie wykorzystano tablety „Breezie”. Breezie to serwis wykorzystujący tablety Samsung ze specjalnym oprogramowaniem dedykowanym osobom starszym, które usuwa z Internetu niepotrzebne treści (min. żargon, śmieci).
Przezwyciężanie braku motywacji
Dostosowując kurs do zainteresowań osób zaangażowanych w projekt i stosując podejście skoncentrowane na uczniu, Grupy Wsparcia niwelowały jedną z głównych barier w uczeniu się, czyli brak motywacji lub szukanie celowości, dzięki czemu udało się przekonać osoby starsze do nowych technologii. W rzeczywistości celem projektu było nauczenie uczestników podstawowych umiejętności cyfrowych wymaganych do bezpiecznego korzystania z Internetu i czerpanie korzyści, które może on zapewnić, ale w sposób bardziej elastyczny niż tradycyjne kursy umiejętności obsługi komputera.
Dzięki temu projektowi osiągnięto zadowalające wyniki w zakresie włączenia cyfrowego. Ponadto uczestnicy nawiązali więzi z innymi i poprawili własne samopoczucie. W szerszej perspektywie zaobserwowano pozytywny wpływ na innych mieszkańców, którzy nie brali bezpośredniego udziału w projekcie, ale bardziej zainteresowali się rozwojem umiejętności cyfrowych i dostępem do Internetu.
Grupy Wsparcia wdrożyły także kluczowe zalecenia z projektu w celu wspierania integracji cyfrowej.

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Areas of Interests:

Umiejętności informatyczne, Opieka nad osobami starszymi, ICT, Edukacja pozaformalna, Media społecznościowe

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations