Database of Instruments for Validating Informal and Non-Formal Learning|info@vinaproject.eu

Aktywny Program Zdolności do Zatrudnienia – AES (Active Employability Skills Programme)

//Aktywny Program Zdolności do Zatrudnienia – AES (Active Employability Skills Programme)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Aktywny Program Zdolności do Zatrudnienia - AES (Active Employability Skills Programme)

Aktywny Program Zdolności do Zatrudnienia – AES (Active Employability Skills Programme)

Aktywny Program Zdolności do Zatrudnienia wdrażany w Irlandii angażuje nowych uczniów i podnosi świadomość znaczenia edukacji dorosłych, pomagając wyjść z „pułapki niskiego poziomu umiejętności”.
Program powstał w odpowiedzi na wzrastającą liczbę uczniów kierowanych do Centrum przez lokalny Departament Pracy Socjalnej i lokalne urzędy pracy oraz fakt, że personel Centrum zdał sobie sprawę z niejasności stawianych przed nim celów. Z związku z tym opracował pilotażowy program poprawiający zdolność do zatrudnienia pracowników. Wersja pilotażowa programu odniosła taki sukces, że została wdrożona ponownie w 2016 i 2017 roku.
„Celem programu jest rozwój umiejętności dorosłych uczniów niezbędnych do poprawy możliwości ich zatrudnienia. Program nauczania jest praktyczny i rozwija umiejętności czytania, pisania, liczenia i obsługi komputera, a także rozwijać aktywne słuchanie i komunikację „- mówi Mary Concannon.
Program AES stwarza również uczestnikom, którzy chcą, możliwość wygrania drobnych nagród w ramach Quality and Qualifications Ireland (QQI). Aby pomóc uczestnikom uczyć się we własnym tempie, program zawiera wprowadzenie do Writeon.ie, interaktywnej strony internetowej prowadzonej przez NALA.
Pokonywanie barier
„Wśród uczniów istnieje pewne zmęczenie i uraza, które powodują niechęć do uczestnictwa w kolejnym kursie. Wielu uczniów zmaga się ze zrozumieniem lub pogodzeniem się z przyczynami skierowania do programu, ” wyjaśnia Mary Concannon.
Opracowano szereg kluczowych zasad, zapewniających skoncentrowanie programu na uczniu. Na przykład uczniowie proszeni są o prowadzenie Dziennika Uczenia się, w którym zapisują swoje doświadczenia. Nauczyciel jest również zachęcany do elastyczności podczas zajęć, która zapewnia aktywny udział wszystkich uczniów. Metody oceny są również elastyczne i zależą od grupy, ich umiejętności i zaangażowania w cały program.
Chociaż każda grupa jest inna, to wszystkie łączy wyraźna poprawa ogólnych umiejętności komunikacyjnych i umiejętności społecznych uczniów. Często rozpoczynają oni kurs zniechęceni i bez jasnego pojęcia o swoich celach, a dzięki sesji poświęconej poradnictwu zawodowemu mogą lepiej zrozumieć, w jaki sposób uczenie się wpływa pozytywnie na ich rozwój osobisty i zawodowy.
„W grupie wzrosła dynamika społeczna. Można zaobserwować wyraźną poprawę ogólnych umiejętności komunikacyjnych i umiejętności społecznych uczniów „

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Areas of Interests:

Kompetencje międzykulturowe, Kompetencje międzykulturowe, Ocena - umiejętności podstawowe (czytanie i liczenie), Komunikacja, Umiejętności informatyczne, Informatyka, Kompetencje kluczowe, Runek pracy, Znajomość języków obcych

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations