Kampania Jestem Dorosłym Uczniem (I’m an Adult Learner Campaign)

//Kampania Jestem Dorosłym Uczniem (I’m an Adult Learner Campaign)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Kampania Jestem Dorosłym Uczniem (I’m an Adult Learner Campaign)

Kampania Jestem Dorosłym Uczniem (I’m an Adult Learner Campaign)

W celu promocji korzyści i wartości kształcenia dorosłych, AONTAS zaprojektował kreatywny i innowacyjny sposób angażowania nowych uczniów, zachęcając do odkrywania różnorodnych opcji edukacyjnych.
Ze względu na zróżnicowanie kształcenia dorosłych kampania została zorganizowana pod hasłem „Jestem dorosłym uczniem” – dając tym samym uczniom tożsamość. Poprzez gromadzenie i publikowanie historii uczniów, AONTAS podniósł świadomość znaczenia kształcenia osób dorosłych wśród szerokiej publiczności i decydentów.
Kampania odbyła się w okresie od marca do grudnia 2016 r. i obejmowała trzy etapy. Pierwszy etap, Sharing Learner Stories, polegał na systematycznym dzieleniu się historiami uczniów. W każdy poniedziałek AONTAS dzielił się historiami ucznia wykorzystując na swojej platformie społecznościowej hasztag #MondayMotivation.
Drugi etap obejmował ukierunkowaną kampanię informacyjną prowadzoną za pośrednictwem blogów, informacji prasowych i wydarzeń lokalnych. W trzecim etapie AONTAS opublikował książkę zawierającą historie uczniów, oficjalnie polecaną przez irlandzkiego Ministra Edukacji. Książka została rozdystrybuowana wśród szerokiego grona interesariuszy, a AONTAS nadal wykorzystuje ją jako narzędzie do zademonstrowania transformacyjnego efektu edukacji.
Szeroki zasięg dzięki mediom społecznościowym
Kampania „Jestem dorosłym uczniem zmaksymalizowała wpływ i zasięg dzięki użyciu różnorodnych podejść. Historie przedstawione w pierwszym etapie dotarły do prawie 100 000 użytkowników Facebooka. Posty na blogach informacyjnych dotarły do 13 000 osób; osiem artykułów wydanych w prasie krajowej dotarło do około 500 000 czytelników. Liczne artykuły w mediach lokalnych oraz wywiady radiowe również zwiększyły widoczność kampanii.
Wreszcie w grudniu, w wydarzeniu prezentującym publikacę, uczestniczyło około 80 osób; a dwóch dorosłych uczniów wymienionych w publikacji zostało również zaproszonych do zabrania głosu w ramach panelu na konferencji Adult Skills Conference w Brukseli.

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Areas of Interests:

Komunikacja, Umiejętności informatyczne, Edukacja nieformalna, Instruktaż, Edukacja pozaformalna, Umiejętności uczenia

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations