Projekt DIMA

//Projekt DIMA
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Projekt DIMA

Projekt DIMA

Pomimo wielu inicjatyw UE i opracowanych dokumentów tj. Europejski Program na rzecz Kształcenia Dorosłych wzywający państwa członkowskie do wdrożenia spójnych i ponadsektorowych strategii kształcenia dorosłych już na początku 2010 r., nadal jest on daleki od rzeczywistości. Projekt DIMA, finansowany w ramach programu Erasmus +, zidentyfikował wyzwania, które nadal występują na poziomie polityki i opracował praktyczne narzędzia, które mogłyby pomóc decydentom w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii edukacji osób dorosłych.

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Areas of Interests:

Ewaluacja, Instruktaż, Uczenie się przez całe zycie, Umiejętności ucenia, Walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski, Grecki, Francuski, Inne

Link Tool:

> First Link


Recommendations