Projekt AEMA – Edukacja Dorosłych Jest Dostępna (Adult Education Made Accessible)

//Projekt AEMA – Edukacja Dorosłych Jest Dostępna (Adult Education Made Accessible)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Projekt AEMA - Edukacja Dorosłych Jest Dostępna (Adult Education Made Accessible)

Projekt AEMA – Edukacja Dorosłych Jest Dostępna (Adult Education Made Accessible)

Wynikiem rocznej pracy w ramach projektu AEMA – Edukacja Dorosłych Jest Dostępna (Adult Education Made Accessible) jest Ocena Dostępności Dostawców Usług Edukacyjnych dla Dorosłych. Oficjalne oddanie nastąpiło po fazie testów w krajach partnerskich AEMA, których wyniki potwierdziły przydatność opracowanego narzędzia. Zostało udostępnione 19 maja, jako częśc obchodów światowego Dnia Dostępności.
Macierz jest zorganizowana wokół sześciu obszarów ewaluacji, oceniających organizacje w skali pięciu poziomów. Może być używany na wiele sposobów: jako szybki przewodnik opisujący kluczowe obszary dostępności, jako narzędzie do przeglądu i ulepszania istniejących praktyk oraz jako źródło informacji do planowania szerszych polityk.
Sieć AEMA czyni kształcenie dorosłych dostępnym
Zmodernizowana strona AEMA może być wykorzystywana przez instytucje edukacyjne do tworzenia profesjonalnych profili i demonstrowania kompetencji w zakresie dostępu do edukacji dorosłych, a także do kontaktowania się z innymi zainteresowanymi stronami.
Jednym z głównych celów projektu jest przyczynienie się do zwiększenia wskaźnika uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w kształceniu dorosłych.

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Areas of Interests:

Zdrowie i bezpieczeństwo, Opieka zdrowotna, Nagłe sytuacje, Walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations