Pojekt InTo Generation

//Pojekt InTo Generation
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Pojekt InTo Generation

Pojekt InTo Generation

Celem projekt „InTo Generation” jest dostarczenie użytecznych informacji na temat znaczenia MŚP, wiedzy na temat bieżących procedur i doradztwa dla właścicieli firm rodzinnych (MŚP i mikroprzedsiębiorstw) przy wykorzystaniu narzędzi nowoczesnej technologii.
Co więcej, projekt In to Generation skupia się na zapewnieniu szkoleń pomagających następcom w przejmowaniu biznesu od rodziców. W obecnej sytuacji gospodarczej właściciele MŚP stoją przed wieloma wyzwaniami, aby utrzymać istnienie swojej firmy.
MŚP i przedsiębiorcy odgrywają istotną rolę w gospodarce i są kluczowymi podmiotami generującymi dochód i zapewniającymi zatrudnienie, a ponadto są motorem innowacji i rozwoju. W obszarze OECD zatrudniają w sektorze prywatnym ponad połowę pracowników. W Unii Europejskiej stanowią one ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw. Ponadto 91% tych przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Mają one istotne znaczenie we wszystkich dziedzinach gospodarki i są niezbędne do ożywienia gospodarczego.
Biznes rodzinny stanowi ponad 60% wszystkich europejskich przedsiębiorstw, reprezentując od 40% do 50% wszystkich miejsc pracy. Firmy rodzinne borykają się z takimi samymi problemami finansowymi jak każdy inny rodzaj przedsiębiorczości, ale stają także przed specyficznymi wyzwaniami.
Projekt „InTo Generation” koncentruje się przede wszystkim na wyzwaniach, powstających w wyniku wewnętrznych problemów firmy rodzinnej tj.:
Niska świadomość znaczenia wczesnego planowania transferów biznesowych;
Równowaga pomiędzy rodziną, zarządzaniem firmą i aspektami biznesowymi wewnątrz przedsiębiorstwa;
Trudności w zachęcaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanej siły roboczej.

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Areas of Interests:

Komunikacja, Umiejętności informatyczne, Ekologiia, Przedsięborczość, Zielone umiejętności, Zdrowie i bezpieczeństwo, Zasoby Ludzkie, ICT, Umiejętności zarządania, Zarządzanie sobą w czasie, Młodzież

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski, Niemiecki, Grecki, Hiszpański, Inne

Link Tool:

> First Link


Recommendations