Definiowanie i Selekcja Kompetencji: Podstawy Teoretyczne i Koncepcyjne – DeSeCo (Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations)

//Definiowanie i Selekcja Kompetencji: Podstawy Teoretyczne i Koncepcyjne – DeSeCo (Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Definiowanie i Selekcja Kompetencji: Podstawy Teoretyczne i Koncepcyjne - DeSeCo (Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations)

Definiowanie i Selekcja Kompetencji: Podstawy Teoretyczne i Koncepcyjne – DeSeCo (Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations)

Pod koniec 1997 r. OECD zainicjował projekt DeSeCo (akronim: of Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations , polski: Definiowanie i Selekcja Kompetencji: Podstawy Teoretyczne i Koncepcyjne), którego celem było stworzenie solidnych ram koncepcyjnych umożliwiających identyfikację kluczowych kompetencji, wzmocnienie ocen międzynarodowych oraz pomoc w zdefiniowaniu nadrzędnych celów systemów edukacji i uczenia się przez całe życie.
Projekt DeSeCo OECD został opracowany w celu zgromadzenia szerokiej gamy opinii ekspertów i interesariuszy oraz stworzenia spójnej i szeroko rozpowszechnionej analizy określającej kluczowe kompetencje niezbędne do radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami dzisiejszego świata.
Podstawowy element nadrzędnej struktury koncepcyjnej DeSeCo stanowią trzy kategorie kompetencji kluczowych – interakcje w grupach społecznie heterogenicznych, działania autonomiczne i interaktywne wykorzystanie narzędzi, które są osadzone w holistycznym modelu kompetencji.

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Areas of Interests:

Certyfikacja, Ramy Kwalifikacji, Pilotaż, Międzynarodowe uczenie sięprzez całe życie, Kompetencje kluczowe, Sieciowanie, Umiejętności uczenia, Walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Francuski

Link Tool:

> First Link


Recommendations