ISFOL

//ISFOL
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

ISFOL

ISFOL

Instytut Rozwoju Kształcenia Zawodowego Pracowników (ISFOL) jest krajowym instytutem badawczym zajmującym się w szczególności kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET), polityką zatrudnienia i polityką społeczną oraz promocją zatrudnienia, włączenia społecznego, rozwojem kapitału ludzkiego, a także wspierania wzrostu i innowacji. Obecnie Isfol jest Agencją Narodową Programów Erasmus-Plus VET i Europass National Centre.

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:05+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy

Areas of Interests:

Przemieszczanie się, Praca socjalna,, Walidacja

VINA Target Group:

Walidacja-Instytucje publiczne

Definition of Tools:

C - Oficjalna walidacja

Tool Available in:

Włoski

Link Tool:

> First Link


Recommendations