KODE- NQF

//KODE- NQF
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

KODE- NQF

KODE- NQF

Celem jest zapewnienie:
• Wyranych elementów i rekomendacji dotyczących orientacji i doradztwa w zakresie mobilności
na rynku pracy wewnątrz Europy.
• Metodologiczne podejście do uznawania umiejętności nabytych w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:05+00:00

Details

Type of Tool:

Obserwacja

Areas of Interests:

Kompetencje międzykluturowe, Edukacja pozaformalna, Walidacja

VINA Target Group:

Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

A - Samoocena

Tool Available in:

Angielski, Niemiecki, Włoski, Polski

Link Tool:

> First Link


Recommendations