Va.Li.Co.

//Va.Li.Co.
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Va.Li.Co.

Va.Li.Co.

VA.LI.CO. jest dedykowany walidacji umiejętności.
W całej Europie i na świecie pojawiła się potrzeba poszerzenia zakresu wiedzy o ludziach, wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach, nie tylko tych zdobywanych w szkołach, na uniwersytetach lub innych instytucjach edukacyjnych, ale także tych zdobytych w pracy i życiu codziennym.
Stworzona przestrzeń oferuje miejsce do spotkania i przekazywania informacji na ten temat, ale także udostępnia zasoby do planowania i wdrażania praktyk zgodnych z europejskimi i krajowymi ramami.

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:05+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy

Areas of Interests:

Certyfikacja, Edukacja nieformalna, Edukacja pozaformalna, Walidacja

VINA Target Group:

Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

C - Oficjana walidacja

Tool Available in:

Włoski

Link Tool:

> First Link


Recommendations