KC- MEM

//KC- MEM
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

KC- MEM

KC- MEM

Zestaw dostarczający prostych wskazówek i narzędzi do weryfikacji rezultatów kształcenia nieformalnego, pomocny osobom planującym wdrożenie projektu edukacyjnego.
Walidacja efektów uczenia się zapewnia uznanie nabytych umiejętności, które można wykorzystać w życiu codziennym, a konkretnie w rozwoju zawodowym.

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:05+00:00

Details

Type of Tool:

Metody deklaratywne

Areas of Interests:

Edukacja pozaformalna i nieformalna

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli,

Definition of Tools:

B - Nieoficjalna walidacja

Tool Available in:

Włoski

Link Tool:

> First Link


Recommendations