Identyfikacja, Walidacja, Akredytacja kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w Państwacz Członkowskich UNESCO (Rozpoznawalność, Walidacja, Accreditation of non formal and Edukacja nieformalna in UNESCO Member States)

//Identyfikacja, Walidacja, Akredytacja kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w Państwacz Członkowskich UNESCO (Rozpoznawalność, Walidacja, Accreditation of non formal and Edukacja nieformalna in UNESCO Member States)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

Identyfikacja, Walidacja, Akredytacja kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w Państwacz Członkowskich UNESCO (Rozpoznawalność, Walidacja, Accreditation of non formal and Edukacja nieformalna in UNESCO Member States)

Identyfikacja, Walidacja, Akredytacja kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w Państwacz Członkowskich UNESCO (Rozpoznawalność, Walidacja, Accreditation of non formal and Edukacja nieformalna in UNESCO Member States)

Narzędzie mające na celu promowanie i wzmacnianie wzajemnego uczenia się oraz moderowanie współpracy między państwami członkowskimi, w których wzrasta zainteresowanie opracowaniem mechanizmów uznawania kwalifikacji i powiązań z ramami kwalifikacji.

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:05+00:00

Details

Type of Tool:

Metody deklaratywne

Areas of Interests:

Certyfikacja, Edukacja nieformalna, Edukacja pozaformalna, Rozpoznawalność

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli,

Definition of Tools:

C - Oficjana walidacja

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations