VPL, Walidacja wczesnego uczenia się, pracowników i organizacji zatrudniających (Walidacja of Prior Learning, workers and employing organisations) – PROJEKT: Inwestuj w Ludzi (Investing in People)

//VPL, Walidacja wczesnego uczenia się, pracowników i organizacji zatrudniających (Walidacja of Prior Learning, workers and employing organisations) – PROJEKT: Inwestuj w Ludzi (Investing in People)
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

VPL, Walidacja wczesnego uczenia się, pracowników i organizacji zatrudniających (Walidacja of Prior Learning, workers and employing organisations) - PROJEKT: Inwestuj w Ludzi (Investing in People)

VPL, Walidacja wczesnego uczenia się, pracowników i organizacji zatrudniających (Walidacja of Prior Learning, workers and employing organisations) – PROJEKT: Inwestuj w Ludzi (Investing in People)

VLP wspiera walidację umiejętności pracowników i proponuje walidację wczesnego uczenia się w ramach organizacji zatrudniającej.

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:16+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy

Areas of Interests:

Kompetencje kluczowe, Umiejętności praktyczne, Umiejętności przekrojowe

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli, Planowana walidacja/instytucje

Definition of Tools:

A - Samoocena

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations