ALISON

//ALISON
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

ALISON

ALISON

Darmowe kursy z 9 różnych kategorii. Wszystkie kursy są realizowane przez osoby uczestniczące we własnym tempie i zostały zaprojektowane przez ekspertów z danej tematyki, z uwzględnieniem interaktywności w nauczaniu.

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:16+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy, Symulacja

Areas of Interests:

Opieka zdrowotna, ICT, Umiejętności językowe

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli, Trenerzy/nauczyciele wspomagający edukację nieformalną i pozaformalną

Definition of Tools:

A - Samoocena, B - Nieoficjalna walidacja

Tool Available in:

Angielski

Link Tool:

> First Link


Recommendations