SCRIVERE Campania – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento Esperienze

//SCRIVERE Campania – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento Esperienze
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

SCRIVERE Campania - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento Esperienze

SCRIVERE Campania – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento Esperienze

System pozwalający rozpoznawać miejetności nabyte w trakcie wolontariatu oraz życia społecznego i prywatnego.

Please rate this tool


2018-09-18T12:59:16+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy, Metody deklaratywne

Areas of Interests:

Edukacja nieformalna, Kompetencje kluczowe, Edukacja pozaformalna, Umiejętności praktyczne

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli, Planowana walidacja/instytucje

Definition of Tools:

A - Samoocena

Tool Available in:

Włoski

Link Tool:

> First Link


Recommendations